Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Polityka prywatności

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności Inrekta.pl

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu Klauzulę informacyjną opisującą sposób, w jaki Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją współpracy handlowej z Inrekta Sp. z o.o.

1. Klauzura informacyjna:


Firma Inrekta Sp. z o.o. z siedzibą Rokietnica ul. Noblistów 8b/6  informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 Administrator danych osobowych: Inrekta Sp. z o.o. z siedzibą Rokietnica ul. Noblistów 8b/ 6, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: info@inrekta.pl , lub pisemnie na adres:

Inrekta sp.z o.o. ul. Noblistów 8b/6, 62-090 Rokietnica


2. Cele i podstawy przetwarzania.


Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

1) w celu oceny złożonej oferty  kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Inrekta Sp. z o.o., w celu podjęcia stosownych działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);

2) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Prawo do sprzeciwu:


a.i.1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
a.i.2) Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Inrekta Sp. z o.o i złożyć pisemny wniosek.

4. Kategorie przetwarzanych danych:


Firma Inrekta Sp. z o.o  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do oceny złożonej oferty na wykonanie umowy  kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Inrekta sp.z o.o., w celu podjęcia stosownych działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy; w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5. Okres przechowywania danych:


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) dla celów przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy,
2) dla celów i przez okres wykonywania zawartej umowy, oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu,
3) dla obowiązku spełnienia przepisów o archiwizacji, przez okres nie dłuży niż 5 lat, od dnia zakończenia postępowania.

7. Odbiorcy danych:


1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności windykacyjne, prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie.


8. Prawa osób, których dane dotyczą:


Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo przenoszenia danych;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:


Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl